Vabilo na redno letno skupščino ZVDS

Zveza vaterpolskih društev Slovenije, vabi vse člane na Redno letno skupščino, ki bo v petek, 14.4.2023, ob 17:00 uri
na naslovu Robbova ulica 2, Ljubljana (Poslovna stavba Lunos).

Predlagani dnevni red skupščine:

  1. Otvoritev skupščine ter pozdrav predsednika
  2. Izvolitev delovnega predsedstva in organov skupščine
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Potrditev dnevnega reda
  5. Izvolitev novega predsednika ZVDS Matjaža Štandekerja in potrditev trenutne sestave predsedstva
    ZVDS (predlog sklepa v prilogi)
  6. Razno

V Brezovici pri Ljubljani, 5.4.2023

ZVDS
Boštjan Tušar, predsednik