VK Borac Banja Luka

Latest Results

DatumDogodekRezultatiLigaSezonaPrizorišče
U1523/24
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1523/24
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1723/24
Piranska cesta 6, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
U1723/24
Piranska cesta 6, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
U1323/24
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1323/24
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1523/24
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1523/24
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1722/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1722/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1722/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1322/23
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1322/23
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1322/23
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1322/23
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1522/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1522/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1222/23
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1222/23
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1222/23
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1222/23
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1522/23
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1522/23
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1722/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1722/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1322/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1322/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1522/23
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1522/23
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1522/23
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1222/23
Piranska cesta 6, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
U1222/23
Piranska cesta 6, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
U1222/23
Piranska cesta 6, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
U1222/23
Piranska cesta 6, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
U1522/23
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1522/23
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1722/23
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1722/23
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1322/23
Piranska cesta 6, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
U1322/23
Piranska cesta 6, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
U1222/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1222/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1222/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1222/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1522/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1522/23
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1322/23
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1322/23
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1921/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1921/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
Člani21/22
Maistrova ulica 15, 1241 Kamnik, Slovenija
U1921/22
Maistrova ulica 15, 1241 Kamnik, Slovenija
Člani21/22
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1321/22
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1221/22
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1221/22
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1221/22
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1221/22
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1221/22
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
Člani21/22
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1721/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1721/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
Člani21/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1321/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1321/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1321/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
Člani21/22
Veljka Mlađenovića, City Block, Ada, Banja Luka, City of Banja Luka, Republika Srpska, 78111, Bosnia and Herzegovina
Člani21/22
Veljka Mlađenovića, City Block, Ada, Banja Luka, City of Banja Luka, Republika Srpska, 78111, Bosnia and Herzegovina
U1521/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1521/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
Člani21/22
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1321/22
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1321/22
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1221/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1221/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1221/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1221/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1221/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1721/22
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
U1721/22
Ob bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
Člani21/22
Veljka Mlađenovića, City Block, Ada, Banja Luka, City of Banja Luka, Republika Srpska, 78111, Bosnia and Herzegovina
Člani21/22
Piranska cesta 6, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
U1521/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1521/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1521/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
Člani21/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1221/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1221/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1221/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1221/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1321/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1321/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1321/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1321/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1521/22
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1521/22
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1521/22
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1321/22
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1321/22
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1721/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1721/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1721/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1721/22
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1521/22
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1521/22
Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
U1921/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1921/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1321/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1321/22
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
U1721/22
Piranska cesta 6, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
U1721/22
Piranska cesta 6, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
Verified by MonsterInsights